Tribhuvan University public university for higher education

यस क्याम्पसमा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमको जानकारी चाहिएमा निम्न व्यक्तिहरुसँग सम्पर्क गर्नु होला

Home  / यस क्याम्पसमा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमको जानकारी चाहिएमा निम्न व्यक्तिहरुसँग सम्पर्क गर्नु होला

यस क्याम्पसमा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमको जानकारी चाहिएमा निम्न व्यक्तिहरुसँग सम्पर्क गर्नु होला

May 11, 2021

Bharatpur, Chitwan, Nepal
Tel : 
Fax : 077-1-2345678
Old WebsiteLibrary
Copyright 2020 Birendra Multiple Campus.