Tribhuvan University public university for higher education

स्नातक तह प्रथम वर्ष (२०७६) को स्थगित परीक्षा आवेदन फाराम अनलाईन भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना फारम भर्न त्रिवि परीक्षाको लिङ्कमा जानुहोला । शूल्क तिर्नका लागि तलको QR Code प्रयोग गर्नुहोस । https://tuexam.edu.np/home-page

Home  / स्नातक तह प्रथम वर्ष (२०७६) को स्थगित परीक्षा आवेदन फाराम अनलाईन भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना फारम भर्न त्रिवि परीक्षाको लिङ्कमा जानुहोला । शूल्क तिर्नका लागि तलको QR Code प्रयोग गर्नुहोस । https://tuexam.edu.np/home-page

स्नातक तह प्रथम वर्ष (२०७६) को स्थगित परीक्षा आवेदन फाराम अनलाईन भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना फारम भर्न त्रिवि परीक्षाको लिङ्कमा जानुहोला । शूल्क तिर्नका लागि तलको QR Code प्रयोग गर्नुहोस । https://tuexam.edu.np/home-page

May 27, 2021
Bharatpur, Chitwan, Nepal
Tel : 
Fax : 077-1-2345678
Old WebsiteLibrary
Copyright 2020 Birendra Multiple Campus.