Tribhuvan University public university for higher education

B.Sc. मा नयाँ भर्नाको लागि दोब्बर दस्तुरमा मङ्सिर ८ गते सम्म प्रवेश परिक्षा आवेदन फारम भर्न सकिने

Home  / B.Sc. मा नयाँ भर्नाको लागि दोब्बर दस्तुरमा मङ्सिर ८ गते सम्म प्रवेश परिक्षा आवेदन फारम भर्न सकिने
Bharatpur, Chitwan, Nepal
Tel : 
Fax : 077-1-2345678
Old WebsiteLibrary
Copyright 2020 Birendra Multiple Campus.