Tribhuvan University public university for higher education

तपाइको समस्या को समाधान गर्न यहाँ सम्पर्क गर्नुहोस

१.  भर्ना शुल्क, पठन पाठन को समस्या  विभाग प्रमुखलाइ  तल किल्क गर्नुहोस  र कुन  विभाग हो छान्नुहोस् र समस्या राख्नुहोस

२.  परिक्षा , भर्ना  आवेदन,  सहमती , प्रवेश परिक्षा , परिचय पत्र आदिको समस्या परिक्षा शाखा प्रमुखलाइ ९८४५०५५३०३ मा  सम्पर्क गर्नुहोस

३. विभिन्न शुल्क  तथा आर्थिक हिसाब सम्बन्धितको हकमा आर्थिक शाखा प्रमुखलाइ ९८४५०६५८४२ मा सम्पर्क गर्नुहोस

४. खेलकुद सामग्री तथा समान खरिद र वितरण , भण्डारण सम्बन्धित कार्यकोलागि सामान्य प्रशासन शाखा प्रमुखलाइ सम्पर्क गर्नुहोस

५. पुस्तकालय सम्पन्धित पुस्तक र पत्र-पत्रिकाको समस्या सम्बन्धमा पुस्तकालय प्रमुखलाइ ९८५५०४९५७५ मा सम्पर्क गर्नुहोला

६. शिक्षक र कर्मचारीहरुको समस्या भएमा कर्मचारी प्रशासन प्रमुखलाइ सम्पर्क गर्नुहोला

७. विभिन्न शाखा र बिभाग बाट समाधान हुन् नसकेका  समस्या को हकमा सहायक क्याम्पस प्रमुखहरु  लाइ सम्पर्क गर्नुहोला

८. बिशेष परिस्थिति आइपरेमा क्याम्पस प्रमुखलाई ९८५५०१९२५३ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ

    विभाग तथा शाखा प्रमुख हरुको सम्पर्क नम्बर लिन यहाँ क्लिक गर्नु होस्

यहाँबाट विभाग तथा शाखा प्रमुखको मोबाइल नम्बर लिनुहोस्

यहाँबाट  पदाधिकारीहरुको मोबाइल नम्बर लिनुहोस्

Name Designation Contact No.
किशोर चन्द्र घिमिरे सहायक क्याम्पस प्रमुख ९८०००००००
उदय बहादुर थापा सहायक क्याम्पस प्रमुख ९८४५०५३२३३
भानु भक्त कंडेल सहायक क्याम्पस प्रमुख ९८५५०८७१५०
भोज राज गौली सहायक क्याम्पस प्रमुख ९८४६१५१३३२
टिका राम रिजाल प्रमुख, विद्यार्थी कल्याण ९८४२४७७२०७
महेन्द्र प्रसाद अधिकारी प्रमुख , पुस्तकालय र सूचना शाखा ९८५५०४९५७५
उर्मिला देवी पोखरेल प्रमुख, कर्मचारी प्रशासन ९८५५०८१२६८
खड्ग बहादुर श्रेष्ठ प्रमुख, लेखा शाखा ९८४५०६५८४२
विष्णु प्रसाद कंडेल प्रमख, शैक्षिक तथा परिक्षा शाखा ९८४५०५५३०३

विषय/ शैक्षिक कार्यक्रम विभागीय प्रमुख सम्पर्क नं. शुल्क
अंग्रेजी स्नातक / स्नातकोत्तर प्रो डा कृष्ण प्रसाद पौड्याल ९८४५२१३३०१ ३२०००, ६४०००
अर्थशास्त्र स्नातक / स्नातकोत्तर दिपक रेग्मी 98०००००००० ३२०००, ५२०००
इतिहास, राजनीतिशास्त्र स्नातक भोजराज गौली ९८४६१५१३३२ ३२०००
गणित स्नातक प्रेम सागर भण्डारी ९८४५०४७७०६ ३२०००
जनसंख्या स्नातक/ स्तातकोत्तर ईन्द्र पौडेल ९८५५०६५४५४ ३२०००,६४०००
तथ्यांक शास्त्र स्नातक गंगा सापकोटा ९८५५०८२२६६ ४२०००
नेपाली स्नातक / स्नातकोत्तर भवनाथ सडौला ९८५५०१५२४४ ३२०००, ६४०००
प्राणी शास्त्र , स्नातक सरोज प्रसाद शाह ९८४५०४४८५२ ४२०००
भौतिकशास्त्र , स्नातक /स्नातकोत्तर अरुण कुमार श्रेष्ठ                 शेषकान्त अधिकारी ९८५५०५८२९९
९८४५१९६१९४
४२०००, ५००००
भूगोल, संस्कृति स्नातक भोज राज गौली ९८४६१५१३३२ ३२०००
भूगर्भ र जल तथा मौसम स्नातक निरज सिङ ठकुरी ९८४९०८८०८८ १७५०००
रसायन शास्त्र स्नातक / स्नातकोत्तर तोरणदिप धिताल
गंगा पोखरेल
९८४५०६९५८४
९८४५७०६७२७
४२०००, ५४०००
वनास्पतिशास्त्र स्नातक मनोज लाल दास ९८४५०६६७६० ४२०००
ब्यवस्थापन शास्त्र स्नातक /स्नातकोत्तर बैकुण्ठ प्रसाद भुसाल

उदय कुमार श्रेष्ठ

९८४७०३१३७६

९८५५०५४४८८

४२०००, ६४०००
बिबिए BBA सुदिप वाग्ले
उदय कुमार श्रेष्ठ
९८५५०८०८००
९८५५०५४४८८
३६५०००
बिसीए  BCA शोभराज पौडेल ९८४५१४२५८६ ३०००००
समाज शास्त्र स्नातक/ स्नातकोत्तर केशव राज सापकोटा ९८४५०५१२०६ ३२०००, ६४०००
सी एस आइ टि CSIT स्नातक विनोद शर्मा ९८४५७७०५९९ ३०००००
शिक्षा शास्त्र स्नातक पदम राज न्यौपाने ९८५५०५१८८५ ४८०००
शिक्षा शास्त्र (शिक्षण अभ्यास) महेश प्रसाद अधिकारी ९८५५०६०२६२ २००० र अन्य
माइक्रो बायोलोजी MICRO स्नातक किशोर चन्द्र घिमिरे ९८०००००० १३००००
वि आइ टि BIT ..................... ९८ ............... ३०००००
बिआइसीटिइ BICTE ..................... ९८ ......... २५२०००
छात्रवृत्ति टिका राम रिजाल ९८४२४७७२०७ बिद्यार्थी कल्याण प्रमुख

Bharatpur, Chitwan, Nepal
Tel : 
Fax : 077-1-2345678
Old WebsiteLibrary
Copyright 2020 Birendra Multiple Campus.