Tribhuvan University public university for higher education

TU Act & Rules Downloads

Home  / TU Act & Rules Downloads

TU Act & Rules Downloads

December 20, 2022

त्रिभुवन विश्वविध्यालय सम्बन्धितका ऐन र नियमहरु लगायत  प्रकाशनहरु  तपाइले यहाँ तल click गरेर हेर्न र   Download गर्न सक्नुहुन्छ

TU Act & Rules Downloads

Bharatpur, Chitwan, Nepal
Tel : 
Fax : 077-1-2345678
Old WebsiteLibrary
Copyright 2020 Birendra Multiple Campus.